Ogłoszenie: Pokój wyzwań - regulamin
1. Za wygranie wyzwania nie ma nagród rzeczowych ani pienieżnych, to tylko zabawa.
2. Wyzwanie podaje osoba, która wygrała poprzednie wyzwanie, czyli uzyskała największy wynik w głosowaniu, z zastrzeżeniem pkt 12.
3. Termin przesyłania prac wynosi conajmniej 3 dni od opublikowania wyzwania.
4. Głosowanie trwa 2 dni od chwili zakończenia terminu przesyłania prac.
5. Głosowanie odbywa się za pomocą strony StrawPoll.me
6. Wyniki głosowania są podawane w temacie w którym jest wyzwanie.
7. W przypadku, gdy na pierwszym miejscu jest więcej niż jedna osoba, odbywa się druga tura głosowania.
8. Osoba organizująca wyzwanie ma obowiązek zorganizować głosowanie oraz podać wyniki głosowania zgodnie z punktami 4-6.
9. Osoba organizująca wyzwanie ma obowiązek założyć temat, w dziale Pokój Wyzwań
11. Administracja oraz moderacja forum ma prawo brać udział w wyzwaniach.
12. W przypadku gdy zwycięzca nie rozpocznie wyzwania w ciągu 5 dni to organizuje je pierwsza chętna osoba.

Przygotował Kuba124